Monastieke beproefplaats
ZeeVELD is het thuis en huis van Stichting Jan XVII. Om een lang verhaal kort te maken: om het gewone op een ongewone manier te leren doen, dat is onze missie, ons oefenen. Waardoor niets en niemand meer gewoon is, alles en allen als verbonden worden ervaren. Als een en heel. Zoals ze dat ook zijn. 

De naam van de stichting is ontleend aan het evangelie van Johannes, XVII: 21 'Dat allen een zijn.' Lees hier meer over achtergrond, aanbod en doelstellingen van deze organisatie.