Selecteer taal
English
Nederlands
Transitium ZeeVELD

Over ons

Monastieke beproefplaats
ZeeVELD is het thuis en huis van Stichting Jan XVII.De missie van Jan XVII: Dat allen een zijn. Waar we invulling aan geven door het gewone op een ongewone manier te leren doen. Zodat niets en niemand meer gewoon is, maar alles en allen als verbonden worden ervaren. Als een en heel. Zoals het dat in de grond ook is.  

De naam van de stichting is ontleend aan het evangelie van Johannes, XVII: 21 'Dat allen een zijn.' Lees hier meer over achtergrond, aanbod en doelstellingen van deze organisatie.

Transitium ZeeVELD en Liber
Jan XVII helpt ZeeVELD zich te ontwikkelen tot Transitium ZeeVELDde plek die overgangsprocessen faciliteert. Daartoe kunnen derden een aanbod ontwikkelen, maar ook Jan XVII zelf biedt een transitieweg aan: Liber. Een onthechtingsmethodiek in drie stappen om thuis te leren komen in 'je vrije wil'. Hieronder en hier daarover meer.