Voor training, stilteweek of yogaweekend: kies voor meerwaarde

'De locatie was fantastisch, echt een parel, verborgen in de prachtige natuur. Een sprookje.' 

Mogelijkheden
Als gevolg van de drukke agenda verhuren we het huis alleen nog aan retraitegroepen die minimaal drie periodes per jaar zouden willen komen. 

Beschikbaarheid
Alle weekends tot eind 2023 zijn al vergeven. Er zijn nog wel weekdagen vrij. Klik hier voor inzicht in de beschikbaarheid. 

Kosten
Het huurtarief is afhankelijk van het aantal deelnemers en van de faciliteiten die je afneemt. Reken op minimaal 250,- per persoon per twee nachten.

Veelgevraagd
Zeeveld is veelgevraagd voor heel uieenlopende retraites en trainingen. Gasten voelen zich hier welkom, veilig en verzorgd, eigenlijk vanaf het moment dat ze het terrein oplopen. Alles straalt liefde uit, zorg en aandacht voor het detail. Een belangrijke steun voor wie een kwetsbaar proces aangaat. De reacties van organisatoren en deelnemers zijn dan ook zonder uitzondering zeer positief. 'Het huis heeft enorm meegeholpen' hoorden we wel. 'De lijst van het schilderij hing, we hoefden er er alleen nog maar in te stappen'. Of zelfs: 'ik heb hier mijn ziel teruggevonden'.  

Wat hier zeker aan bijdraagt: de unieke ligging in de vrije natuur en de vele verschillende ruimtes, waardoor je niet op elkaars lip zit. De grootste verblijfruimte: een sfeervolle kapel van maar liefst 93m². Je kunt deze geheel naar eigen inzicht inrichten. De mogelijkheid gebruik te maken van de Finse sauna, maakt een en ander nog eens extra aantrekkelijk. 

Bezichtigen?
Onze drukke verhuuragenda, maakt dat de mogelijkheden het huis vrijblijvend te komen bezichtigen, zeer beperkt zijn. Ook kunnen opties alleen een korte looptijd hebben. Lees er hier alles over.  

Ruimte, privacy en heel veel groen
Met een oppervlakte van ruim 400 m2, verdeeld over vijftien slaapkamers en zeven verblijfsvertrekken, is dit terecht een drukbezochte locatie. Een duinboerderij uit 1830 met moderne aanbouw, vlakbij de Randstad en toch afgelegen, echt heel erg buiten, op loopafstand van zee en strand. Het ideale onderkomen voor een meerdaags verblijf.

Wat een mogelijkheden, wat een ruimte, wat een groen en wat een rust. Wat is er eigenlijk niet uniek aan dit huis? We zetten de elementen die Zeeveld z’n meerwaarde verlenen graag voor je op een rijtje:

Ruimte
Zoveel vierkante meters, zoveel slaapkamers, zoveel verschillende verblijfruimtes, zo dicht bij zee en strand en zo vrij gelegen, dat biedt geen enkele andere accommodatie.

Ligging
Een stap buiten de deur en je staat in een van de grootste nationale parken van ons land: het Noordhollands Duinreservaat. Een Natura 2000 gebied. Al wat je om het huis ziet: bomen en weiland, gras en groen. Pas zo’n 400 meter verderop vind je de dichtstbijzijnde doorgangsweg. Hier bent je er echt even helemaal uit. Eenmaal geparkeerd hoeft de auto hier niet meer van z’n plek te komen.

Privacy
Het hele huis staat exclusief tot jullie beschikking. Als je er verblijft zijn er geen andere gasten of groepen. En doordat het zo’n ruim huis is, kunnen die leden van het gezelschap die daar soms misschien behoefte aan zouden hebben, zich op een rustig plekje terugtrekken. Met de hele groep bij elkaar: het kan hier wel, maar het hoeft hier niet.     

Gezelligheid en gemak
Zeeveld is zelfverzorgend. En samen de boel georganiseerd houden verhoogt ook zeker de sfeer en cohesie. De keuken is daartoe van alle gemakken voorzien en heeft een meer dan uitgebreide inventaris. Wil je liever verzorgd worden? Elders op deze website bevelen we je verschillende cateraars aan. 

Kapel
In overleg kan ook de kapel van het huis worden gehuurd.  Deze sfeervolle ruimte – de oude deel van de boerderij, die nog vrijwel ongerept is - is ongeveer 93m2 groot. Een perfecte plek voor meditatieve doeleinden. Zeeveld wordt dan ook heel regelmatig geboekt voor stilteweken of -weekends, yoga retreats, satsangs, inspiratiedagen etc. Aan het gebruik van de kapel zijn extra kosten verbonden. Op deze plattegrond zie je in de kapel ook de afmetingen en het grondplan ingetekend. Houd rekening met de twee pilaren die er staan, de dragers van het dak.  

Authenticiteit en karakter
Waarden als authenticiteit en karakter zijn lastig hard te maken. En toch zijn het juist dit soort waarden die Zeeveld er bovenuit tillen. De doelstelling van de stichting die het huis beheert, de indeling van het gebouw, de inrichting -  niets is hier standaard, voorspelbaar of ‘a la mode’. Niet op de laatste plaats is het deze bijzondere energie die Zeeveld tot zo’n uniek huis maakt. Je zult je er direct thuis voelen. 

Recensies van deze groepsaccommodatie
Niets dan superlatieven en lof voor deze groepsaccommodatie van eerdere bezoekers. Lees hier hun beoordelingen.  

Retreats

'The location was fantastic, a real pearl, hidden in the beautiful nature. A fairytale.'

Possibilities
Due to our busy schedule, we can only make the house available to retreat groups who would like to book at least three periods a year.

Availability
Weekends last from Fridays 9 AM to Sundays 3PM. Advance stay from Thursday 7PM possible upon request. Almost all weekends until the end of 2023 are already booked. Weekday periods are still available. Click here for insight into availability.

Rates
The rates depend on the number of participants and the facilities you book. Count on a minimum of 250,- per person per three days/two nights: Fridays 9 AM -Sundays 3PM. (9% VAT included).

In demand
Zeeveld is in high demand for a wide variety of trainings and retreats. Guests feel welcome, safe and cared for, from the moment they come through the gate. Everything radiates love, care and attention to detail. Important for those who enter into a vulnerable process. The reactions of organizers and participants are therefore without exception very positive. 'The house has helped enormously' we heard. 'The frame of the painting was already there, all we had to do was step into it'. Or even: 'I have found my soul here'.

What certainly contributes to this: the natural location and the many different spaces which guarantee you are not on top of each other. The largest space: an attractive chapel of no less than 93m². You can set this up entirely to your own liking. The possibility to use the Finnish sauna makes ZeeVELD even more attractive.

Want to check out the look and feel?
Our busy rental agenda means that the possibilities to view the house are limited to those with legitimate and clearly stated interests only. 

Options
Options can only have a short term, 5 days at the most. 

Space, privacy and lots of greenery
Occupying over 400 m2, divided over fifteen bedrooms for up to 30 participants and seven living or working areas, this is a busy location and rightly so. A dune farm from 1830 with a modern extension, close to the Randstad and yet secluded, within walking distance of the sea and beach. The ideal accommodation for a multi day stay. 

USP's
So many possibilities, so much space, greenery and tranquility all around. What is not unique about this house?

We are happy to list the elements that give Zeeveld its added value:

Space and diversity
So many square meters, so many bedrooms, so many different living areas, so close to the sea and beach and so secluded, that no other accommodation offers.

Location, location, location 
One step outside the door and you are in one of the largest national parks in our country: the North Holland Dune Reserve. A Natura 2000 designation. Wherever you look: trees and meadows, grass and greenery. Only about 400 meters away you will find the nearest thoroughfare. Here you really get away from it all. Once parked, you no longer have to see your car. At the same time, Schiphol Amsterdam Airport is less than an hours train ride away.