Selecteer taal
English
Nederlands
Transitium ZeeVELD

Transitium ZeeVELD

Transitium ZeeVELD

Onder de noemer Transitium ZeeVELD - Geef je leven een wending' , ontwikkelt zich in ZeeVELD een drie-snelhedenaanbod dat bezoekers wil helpen hun leven een wending ten goede te geven. Te leren om minder te vechten tegen wat niet is, en al doende beter te gaan harmoniëren met wat het leven wel biedt.    

Hoogste snelheid, gastenverblijf – verblijven, vertragen
Een drietal, nog te realiseren zelfverzorgende studioappartementen, wil onderdak en rust gaan bieden aan individuele gasten die in de eerste fase verkeren van een onvermijdelijke transitie als gevolg van bijvoorbeeld verlies van baan, gezondheid of partner. De inhoudelijke ‘begeleiding op aanvraag’ is in handen van Jan XVII.

Middelste snelheid, trainingscentrum – verdiepen, verbinden
In de dimensie van de middelste snelheid ontvouwen zich binnen de bestaande groepsaccommodatie verdiepende trajecten voor groepen en individuen die eraan toe zijn concrete veranderstappen te zetten; trainingen en retreats. Het inhoudelijk aanbod wordt verzorgd door derden en Jan XVII.

Traagste snelheid, beproefplaats – verstillen, verzelven
De traagste snelheid, die van de verstilling, wordt beoefend door de deelnemers in de monastieke beproefplaats Jan XVII.  Hun hele hebben en houden is georganiseerd rond de kunst vruchtbaar te leren inspelen op de uitnodigingen - en mogelijkheden! - van plaats, tijd en eeuwigheid.    

Liber: inter-relationeel leren leven
Het fundament onder het Transitium: ‘Liber’. De ‘doe-het-zelf’ coachings methodiek. Liber leert je een tweede energiecentrum te activeren: je vermogen je stil, machteloos en niet-wetend, te verhouden met wat je wel denkt te weten, vinden en voelen, en om in dit niet-weten, je innerlijk zwaartepunt te gaan ervaren. Het intra-relationele bewustzijn dat zich hierdoor ontwikkelt, opent je voor het inter-relationele karakter der dingen. Je ontdekt in wezen nooit alleen te zijn - zonder antwoord, oplossing, uitweg of hoop - en leert in iedere situatie een uitgestoken hand te ontwaren. Lees er alles over op deze inhoudelijke website van Transitium ZeeVELD      

Bouw jij mee aan dit aanbod?
Partners brengen bewezen organisatorische of inhoudelijke deskundigheid mee, zetten zich in zonder winstoogmerk en committeren zich aan de beoefening van de Liber methodiek. Voor informatie, mail Thomas van Kleef